Foto Irene Huzen, directeur WieZorgt Meppel, teamdag

Irene Huzen | Wie Zorgt!

Hans Zomer van MeerBlijeKlanten.nl heeft ons bij Wie Zorgt! ontzettend goed begeleid bij een teamdag. Uitbreiding van ons team en verschuiving van taken binnen Wie Zorgt! waren goede redenen om een teamdag te organiseren. Hans snapte van meet af aan waar we behoefte aan hadden. Door met behulp van de DISC methode onszelf en elkaar beter te leren kennen, zijn we als team nog hechter geworden en kunnen we als Wie Zorgt! de volgende stap vooruit maken. We hebben de neuzen allemaal dezelfde kant op staan en hebben goede afspraken gemaakt over de vervolgstappen.
Maar bovenal was het een hele waardevolle en energieke dag. Hans laat de inhoud en een vrolijke noot afwisselen, met als resultaat dat het elkaar versterkt.