5 tips om empatisch te (leren) luisteren

Je herkent het vast niet bij jezelf…maar er zijn mensen die vooral luisteren om vervolgens te antwoorden met het zinnetje: “Dat heb ik ook meegemaakt….of dat herken ik ook” en vervolgens hun verhaal doen. Ik noem deze mensen graag de ik-ook-luisteraars. De mensen die niet luisteren om echt naar je te luisteren, maar vooral gefocust zijn om hun eigen verhaal te doen. En dat begint over het algemeen met het welbekende ‘dat-heb-ik-ook” zinnetje.

Ik betrap mezelf hier ook nog best (te) vaak op. Ik luister wel en tussentijd maak ik mijn eigen plaatje in mijn hoofd van een soortgelijke situatie die ik heb meegemaakt. En als mijn gesprekspartner even stopt om te ademen, dan grijp ik de kans en sla ik toe en begin met mijn verhaal te vertellen. Weg verbinding, weg contact met de ander. Want die zit daar vaak op dat moment niet op te wachten.

Het kan echter ook anders. Hier ben ik me echt heel bewust van, alleen vergeet ik dit nog wel eens. Vorige week nog. Waarop ik vervolgens de liefdevolle feedback kreeg: “Leef je wat meer in wat de ander zegt” Bam! Recht in mijn gezicht. En oh zo waar!! Dank je wel Jan!

Gelijk schoten de 5 niveaus van luisteren door mijn hoofd heen.

De vijf niveaus van luisteren
Niveau 1: Niet luisteren
Je luistert gewoon niet. Door weg te lopen of door de andere kant op te kijken als de ander wat tegen je zegt.

Niveau 2: Doen alsof je luistert
Je kijkt je gesprekspartner wel aan, maar ondertijd ben je met heel andere dingen bezig in je hoofd. Je gesprekspartner heeft dit vaak niet eens door. Tenminste dat denk je….

Niveau 3: Auto-biografisch luisteren
Dit is het niveau waar de ik-ook-zinnetjes in volle glorie aanwezig zijn. Je luistert wel, maar vooral om de kans te grijpen om je eigen verhaal te vertellen. De ander geeft je hiervoor het haakje: namelijk zijn of haar verhaal. Bloed irritant!

Niveau 4: Helpend luisteren
Je luistert niet om de luisteren, maar om te helpen. Dit is heel sympathiek als de ander hierom vraagt. En heel irritant voor de ander als hij/zij hier niet om heeft gevraagd. Je kent het zinnetje ‘ongevraagd advies is geen advies’ vast wel.

Niveau 5: Empatisch luisteren
Hierbij ben je echt in contact met de ander. Je leeft mee, je voelt de emotie. Je zet jezelf even in de ‘uitstand’ en bent met heel je aandacht bij de ander. De ander ervaar dit als erg prettig en zal zich zeker gehoord voelen.

Om echt in contact te komen (en te blijven) met de ander is het vanzelfsprekend handig dat je luistert vanuit niveau 5 en vanuit niveau 4 als de ander hierom vraagt. Hoe doe je dit?

Ik denk dat onderstaande 5 tips je hierin kunnen helpen.

5 tips om empatisch te (leren) luisteren
1. Herhaal, met gevoel, letterlijk wat de ander zegt;
2. Neem de ander feitelijk waar en ga bijvoorbeeld zitten zoals de ander zit, volg de hand- en oogbewegingen;
3. Adem rustig door je buik waardoor je automatisch gaat luisteren vanuit je buik (je gevoel) en minder vanuit/met je hoofd (het plaatje);
4. Vraag af en toe: “Waarom is dit belangrijk voor je?”;
5. Wees je er van bewust dat wanneer je een plaatje in je hoofd maakt, dat dit jouw plaatje is en niet die van de ander. Laat dit plaatje vervolgens rustig aan je voorbij gaan, zonder dat je er iets mee ‘moet’.

Ik wens je veel luisterplezier en vooral contact en verbinding met de ander toe!

(Bron foto: www.carro.nl)

Meer kennis

kotsende man

Schaarste-mindset versus Overvloed-mindset. Waar kies jij voor?

IMG_0003

Hoe krijg en houd je een groep van circa 40 mensen 4 uur lang enthousiast?

Aandacht-luisteren-en-praten-website-1080x800-664462054

Wat is het belangrijkste in een verkoopgesprek?

MeerBlijeKlanten.nl

10 tips voor managers en ondernemers, klantgerichtheid, teamontwikkeling
Gratis download: 10 tips voor managers en ondernemers

In dit boekje lees je 10 concrete tips die jou gaan helpen om de klantgerichtheid binnen jouw organisatie te vergroten.