5 ingrediënten voor een succesvolle teamontwikkeling

Teamontwikkeling is hot op dit moment! Werk jij op dit moment in een team waar de samenwerking optimaal is? Waar jullie met elkaar werken als in een soort van flow? Waar jij maximaal tot je recht komt?

Stel dat je bovenstaande vragen met een ‘nee’ beantwoord, is deze situatie dan acceptabel voor jou? Of zou je willen dat je optimaal tot je recht komt? Dat je werkt in een team wat ECHT voelt als een team? En wil je dit realiseren door een traject van teamontwikkeling?

In dit blog neem ik je graag mee aan de hand van de vijf ingrediënten die, volgens Patrick Lencioni, gaan bijdragen aan het creëren van succesvolle teams. Die ervoor zorgen dat je team niet bestaat uit een groep individualisten, maar een groep mensen die vanuit onderlinge verbondenheid mooie resultaten gaat boeken!

En ik kan je nu al verklappen dat het niet makkelijk zal zijn deze ‘status’ te bereiken. Maar het is mogelijk….

De vijf ingredienten
Volgens Patrick Lencioni zijn de volgende ingrediënten van essentieel belang om als team effectief met elkaar samen te werken:

1. Er is een grote mate van vertrouwen in elkaar
2. Conflicten mogen/moeten er zijn
3. Er is een hoge mate van betrokkenheid
4. Onderling wordt men aangesproken op ieders verantwoordelijkheid
5. Er is een hoge mate van resultaatgerichtheid

Heel in het kort geef ik onderstaand een beschrijving van de verschillende ingrediënten.

Vertrouwen in elkaar
Dit houdt volgens Lencioni in dat men zich veilig genoeg voelt om fouten, tekortkomingen, zwaktes te erkennen binnen het team. En dat er voldoende veiligheid wordt ervaren om hulpvragen te stellen. Bij voldoende vertrouwen ontstaat een cultuur waarbij conflicten er mogen en zelfs moeten zijn.

Conflicten mogen/moeten er zijn
Als er voldoende vertrouwen is, dan durven teamleden een constructief kritische houding aan te nemen. Hierbij is het van belang dat deze conflicten gaan over ideeen en concepten in het kader van de te behalen team- of organisatiedoelstellingen. Zodra deze persoonsgericht zijn, zal het vertrouwen afnemen en zal er een conflictmijdende cultuur ontstaan. Wat soms heel goed lijkt, echter funest is voor het bereiken van de team- of organisatiedoelstelling. Het hebben van conflicten is de basis voor een hoge mate van betrokkenheid.

Hoge mate van betrokkenheid
Wanneer er vertrouwen is, er constructieve en opbouwende conflicten zijn, ontstaat er een hoge mate van betrokkenheid. Dit houdt in dat teamleden gaan voor de afspraken die onderling gemaakt zijn. Juist doordat er, soms op het scherpst van de snede, ‘gevochten’ wordt voor de juiste uitgangspunten ontstaat er een cultuur waarbij een ieder zich verbonden voelt met de teamdoelstelling. Deze hoge mate van betrokkenheid is nodig voor het aanspreken op ieders verantwoordelijkheid.

Aanspreken op verantwoordelijkheid
Doordat er vertrouwen is, er constructieve en opbouwen conflicten zijn en daarnaast een hoge mate van betrokkenheid, ontstaat er een cultuur waarbij teamleden elkaar aanspreken op elkaars gedrag en handelingen om het gewenste resultaat te bereiken. Belangrijk hierbij is dat het heel helder moet zijn wat het gewenste resultaat is en wat een ieders rol hierin is. Dit aanspreken is niet voor niets, want hierdoor ontstaat een hoge mate van focus op het te behalen resultaat.

Hoge mate van resultaatgerichtheid
Teams werken uiteindelijk samen om output te leveren. Oftewel resultaten. Hierbij zijn er veel verschillende resultaten te onderscheiden. Vaak wordt hierbij gedachte aan winst. Echter dit is te kort door te bocht. Want een non-profit organisatie is niet gericht op winst, maar wel op het bereiken van andere resultaten. Teams die effectief samenwerken hebben heel helder voor ogen welke resultaten ze willen boeken en hebben hier heel concreet bijvoorbeeld KPI’s voor geformuleerd.

Ik besef me dat bovenstaande een zeer beknopte versie is van het gedachtegoed van Lencioni, echter het geeft hopelijk wel enig inzicht in de knoppen waaraan je als teamleider en ook als teamlid kunt draaien om effectiever met elkaar samen te werken.

En nee, het is niet makkelijk bovenstaande te bereiken. Het kost veel tijd, discipline, vertrouwen en vooral ook de intentie dat een ieder wil bijdragen om het team zo effectief als mogelijk met elkaar te laten samenwerken.

Net als bij een echt recept, zijn de vijf ingrediënten allemaal nodig voor het bouwen van een succesvol team in het kader van teamontwikkeling. Laat je een van de ingrediënten weg, dan zal het team net wat minder met elkaar samenwerken. Wat Lencioni echter wel zegt, is dat de hoge mate van resultaatgerichtheid de belangrijkste is voor het ontstaan van succesvolle team. Zonder dit ingrediënt zijn alle andere ingrediënten overbodig…oftewel, als je niet weet waarvoor je het doet, waarom zou je dan investeren in de eerste vier ingrediënten..?

Ben je manager en merk je dat je team niet optimaal en effectief met elkaar samenwerkt? En heb je wel de wens om dit te bereiken? Ga met de vijf ingrediënten aan de slag door een training teamontwikkeling. En heb je een kok nodig die je hierbij helpt, dan doe ik zo mijn koksmuts op om samen met jou de ingrediënten toe te voegen aan jouw team…en dat wordt me lekker…

Een echt lekker samenwerkend en succesvol team! Zie je het al voor je…?!

Meer kennis

kotsende man

Schaarste-mindset versus Overvloed-mindset. Waar kies jij voor?

IMG_0003

Hoe krijg en houd je een groep van circa 40 mensen 4 uur lang enthousiast?

Aandacht-luisteren-en-praten-website-1080x800-664462054

Wat is het belangrijkste in een verkoopgesprek?

MeerBlijeKlanten.nl

10 tips voor managers en ondernemers, klantgerichtheid, teamontwikkeling
Gratis download: 10 tips voor managers en ondernemers

In dit boekje lees je 10 concrete tips die jou gaan helpen om de klantgerichtheid binnen jouw organisatie te vergroten.